Fix lost credit when insert coin.

Sửa lỗi mất xu, đếm thiếu xu chương trình máy đua xe Motor trong siêu thị.

097.800.1827
https://lkt1827.com/dich-vu-sua-may-game-thung-may-game-sieu-thi-arcade-tan-noi–id155.html

source